Daddy’s Wild Oats

Surrogate Dad, Surrogate Father, 代理父, 대리부
Daddy’s Wild Oats
Bookmark
กำลังติดตาม 285 คน
5.9

อ่านเรื่อง Daddy’s Wild Oatsวอนยองรู้สึกกดดันในชีวิตครอบครัว เพิ่งว่างงานและต้องเลี้ยงดูภรรยาและลูกสามคน เงินก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ ที่แย่ไปกว่านั้น เขาไม่ได้นอนมาปีกว่าแล้ว… พูดถึงเรื่องความเครียดสิ! อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว เขาตัดสินใจที่จะระดมความคิดและหารายได้เท่าที่เขาจะทำได้ เมื่อคุณหล่อ สดใส และกระตือรือร้นที่จะเอาใจ งานก็ควรจะตกบนตักคุณใช่ไหม! โชคดีสำหรับวอนยอง ไม่นานนักที่คนรู้จักเก่าจะปรากฏขึ้นอีกครั้งและยื่นข้อเสนอที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้ ถึงเวลานำความสามารถนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์… และคลาย “ความเครียด” ที่กักขังไว้ด้วยเช่นกัน!

สถานะ Ongoing
ประเภท Manhwa
เผยแพร่เมื่อ 2020
Author Gao
Artist GAMANG
Serialization Lezhin (Lezhin)
ผู้อัพเดท
เผยแพร่เมื่อ
อัพเดทเมื่อ
คำเตือน!! การ์ตูนเรื่องนี้ "Daddy’s Wild Oats" อาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงเลือดหรือเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้เยาว์

อ่านเรื่อง Daddy’s Wild Oats

คอมเมนต์